شکایت از کارفرما برای دیه

بسیار دیده شده که کارگری حین انجام کار دچار صدمه ،نقص عضو و یا حتی فوت گردیده است . به همین منظور قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانی کارگر بیمه کارگر توسط کارفرما را اجباری نموده است . در این صورت چنانچه کارگر در محل کار و حین انجام کار دچار آسیب شود بیمه هزینه های درمان و در صورت فوت یا نقص عضو دیه شخص را متقبل می شود . در مواردی پیش می آید که کارفرما کارگران را بیمه نمی نماید که در این صورت کارگر می تواند شکایت کند . در این مقاله نحوه شکایت از کارفرما برای دیه توضیح داده خواهد شد .

دیه چیست ؟

بر طبق قانون هر شخصی که عمدا یا سهوا به جان و مال دیگری صدمه وارد نماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد . در رابطه با ضررهای جانی و آسیب های جسمی قانون نسبت به ضرر و زیان وارده برای شخص صدمه دیده دیه در نظر گرفته است .

طبق ماده 953 قانون مدنی تقصیر اعم است از تفریط و تعدی و در ماده 951 قانون مدنی تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است .

شکایت از کارفرما برای دیه

بیمه کارگری

در رابطه با بیمه کارگر چنانچه کارگر توسط کارفرما بیمه شده باشد و در حین کار دچار حادثه و صدمه گردد می تواند اقدام به دریافت هزینه درمان و دیه خود نماید . در صورتی که کارفرما وظایف خویش را انجام نداده و از تقبل هزینه های کارگر در این مورد خودداری نماید کارگر می تواند نسبت به شکایت از کارفرما برای دیه اقدام نماید .

قانون تامین اجتماعی در رابطه با بیمه کارگر

خوشبختانه دولت بیمه کارگر توسط کارفرما را اجباری نموده در واقع کارفرما را موظف است کارگران تحت پوشش خود را بیمه نماید .

بر طبق ماده 65 قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ،کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف 3 روز اداری از تاریخ وقوع کتبا به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد .

همچنین بر طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد . کارفرما در صورت عدم ارائه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود .

قانون اداره کار در رابطه با بیمه کارگر

طبق ماده 148 قانون کار ،کارفرمایان کارگاه ها مشمول اجباری بودن بیمه کارگری شده اند . ایشان مکلف هستند بر طبق قانون نسبت به بیمه کارگران خود اقدام نمایند .

چنانچه کارفرما در رابطه با بیمه و قوانین آن قصور نماید کارگران می توانند با تماس با شماره 1420 از این سازمان تقاضای بازرس برای رسیدگی به این موضوع را داشته باشند . پس از مراج بازرس و تهیه صورت وضعیت کارگر می تواند اقدام به شکایت از کارفرما برای دیه نماید .

شکایت از کارفرما برای دیه

چه حوادثی شامل بیمه کارگری می شود ؟

بر طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی فقط حوادثی شامل بیمه و دریافت خسارت خواهند بود که در حین کار در محیط کار برای کارگر اتفاق افتاده باشد یا کارگر به دستور کارفرما برای ماموریت کاری در خارج از محدوده کارگاه در حال انجام کار ماموریت و انجام وظیفه باشد . حوادثی که برای بیمه شده به واسطه مساعدت در حادثه بر دیگران اتفاق بیفتد نیز شامل بیمه حوادث ناشی از کار محاسبه می شود .

آیا کارگر بدون بیمه نیز می توتند دیه دریافت کند ؟

بله . چنانچه رابطه بین کارگر و کارفرما احراز شود کارفرما موظف است تمامی هزینه های درمان کارگر را تقبل نماید و این مساله از بحث بیمه و ضرورت بیمه توسط کارفرما جداست . در غیر اینصورت کارگر می تواند شکایت از کارفرما برای دیه را مطرح نماید .

تامین میزان دیه حوادث ناشی از کار

با توجه به گفته ها و توضیحات فوق این سوال بوجود می آید که پس از شکایت از کارفرما برای دیه، تامین میزان دیه بر عهده چه کسی خواهد بود ؟

این میزان به دستور قاضی پرونده تعیین عرش دیه در حوادث ناشی از کار توسط پزشکی قانونی مشخص و صدور رای بر عهده مقام قضایی است . میزان دیه بستگی به میزان جراحت ، صدمه ، کبودی صورت و بدن و…. خواهد داشت که توسط پزشکی قانونی معین میگردد .

شکایت از کارفرما برای دیه

نحوه شکایت و بررسی حوادث ناشی از کار 

  1. مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست
  2. بررسی شکوائیه توسط مقام قضایی و انتظامی
  3. مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور اجتماعی و پزشکی قانونی
  4. مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی اداره کار و ارائه نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود
  5. تحویل گزارش حادثه از سمت اداره کار استان به کلانتری جهت ارجاع به مراجع قضایی و صدور رای

در این مقاله سعی بر این شد که مراحل و راهکارهای قانونی اولیه در رابطه با شکایت از کارفرما برای دیه توضیح داده شود . بدیهی است مشاوره با یک وکیل و یا مشاور حقوقی در این باره به حد چشمگیری می تواند به استحقاق حقوق شما چه در مقام کارفرما و چه در مقام کارگر کمک کند . بر طیق قانون کار کارگر می تواند در رابطه با مسائلی همچون شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا و دیه کارگری به این اداره مراجعه نمایند .

با توجه به توضیحات فوق الذکر همواره می توانید از طریق مشاوره حضوری و تلفنی با وکلا و مشاورین خبره گروه حقوقی ایرانلا از راهنمایی های قانونی ایشان در تمامی زمینه های حقوقی بهره مند گردید.

 

 

تماس با ما