مالیات خانه های خالی 1402

مالیات خانه های خالی 1402

با توجه به اصلاحات موادی از قانون مالیات های مستقیم در سال 1399تکالیفی برای اشخاص چه حقیقی و حقوقی در ماده 54 قانون مالیات های مکرر ایجاد شد . در مقاله حاضرمالیات خانه های خالی 1402 و موارد معافیت از مالیات توضیح داده شده است . همچنین لازم است برای ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و آشنایی با تکالیف سرپرستان خانوار که مبنای محاسبه مالیات است موارد ذیل را بدانید :

 خود اظهاری و ثبت درسامانه املاک و اسکان

چه افرادی و به چه نحو باید در سامانه اسکان ثبت نام کنند ؟

خوداظهاری توسط سه دسته افراد باید انجام شود ،کسی که مالک آن ملک است ، شخصی که آن ملک را اجاره کرده است و اشخاصی که نه مالک هستند و نه مستاجر و صرفا آن ملک در تصرف آنهاست .شما از 19فروردین سال 1402 طبق قانون مالیات های مستقیم مالیات خانه های خالی 1402 ملزم شده اید در سامانه املاک و اسکان وارد شده و اطلاعات ملک را ثبت کنید .این سامانه دو تب دارد در تب اول اطلاعات املاک خود را وارد می کنید.چه اجاره چه مالک یا متصرف باشید .

در تب دوم شما باید اقامتگاه خود را معین کنید ،که می تواند ملک خود شخص باشد یا ملکی باشد که در سامانه به ملکیت شخص دیگری ثبت شده و شما در آن ساکن هستید .اطلاعات ثبت شده ی شما در سامانه املاک و اسکان معیار محاسبه مالیات خانه های خالی 1402 می باشد لذا در ثبت اطلاعات دقت فرمایید و نکات زیر را لحاظ کنید :

علاوه بر اقامتگاه اصلی ،هر خانوار می تواند فقط یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهری که بعنوان اقامتگاه معین کرده ،بعنوان اقامتگاه فرعی خویش ثبت کند.

-اگر ملکی را مبایعه نامه کرده اید و هنوز سند تنظیم نشده ، هم خریدار و هم فروشنده ملزم هستند با هر سند مثبتی اطلاعات ملک را ثبت کنند .

مالیات خانه های خالی 1402

_ در چه مواردی می توانید دو اقامتگاه فرعی به نام خویش ثبت کنید ؛

1.اگر ملکی که بعنوان  اقامتگاه اصلی خویش ثبت نموده اید در تصرف یکی از اعضای خانواده شما باشد ، طبق قانون مالیات خانه های خالی 1402 شما این حق را دارید یک واحد دیگر از املاک تحت تملک خویش در محل اقامتگاه اصلی خود را بعنوان اقامتگاه فرعی در سامانه ثبت کنید. اصل بر این است که فقط تا دو ملک که هر کدام باید در شهرهای مختلف باشند  مشمول مالیات خانه های خالی 1402 نمی شود  .

همانطور که بیان شد اگر سومین واحد مسکونی شما در تصرف پدر و مادر یا فرزندان شما باشد اقامتگاه فرعی لحاظ می شود و برا ی آن واحد نباید مالیات بپردازید.البته مشروط بر اینکه شما مالک ملک و فردی که در آن ملک زندگی می کند و متصرف است  هر دو در سامانه مالکیت و متصرف بودن خویش را اعلام کرده باشید

  1. « دانشجویان ،طلاب ، دانش آموزان ، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص »اگر جزء این گروه از افراد هستید و در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار ،اقامت دارید تنها با ارائه سندی که بیانگر تحصیل یا کار شما در آن شهر باشد مانند؛گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل ،امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگردر سامانه املاک و اسکان و معاف از مالیات خانه های خالی 1402 می باشید .
  2. واحد مسکونی که صاحبان صنوف ، برای اشتغال خویش مورد استفاده قرار می دهند .مشاغلی از جمله گردشگری و زیارتی ،موسسات یا شرکتهای فعال که هم مجوز از دستگاه های مربوطه داشته و هم ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند از مالیات موضوع ماده 54 مکرر مالیات های مستقیم معاف هستند مشروط بر ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان بیمه .

مالیات خانه های خالی 1402

به چه املاکی مالیات تعلق می گیرد ؟

طبق قانون مالیات های مستقیم مالیات خانه های خالی 1402 به املاک زیر تعلق می گیرد :

_ ملک باید مسکونی باشد تا مشمول مالیات خانه های خالی شود .

_ واحدهای مسکونی  در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت واقع شده باشد .

_ در طول یکسال مالیاتی عموما 120 روز خالی باشد.

_نکته : واحدهای مسکونی موقوفه که بر اساس استعلام سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد ، مشمول مالیات خانه های خالی نخواهند بود .

_واحدهای نوساز  پس از 12ماه از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات خانه های خالی 1402 می شوند یعنی بعد از پایان ساخت چنانچه تا یکسال واحد خالی باشد مالیات فوق به آن تعلق نمی گیرد  تا یکسال فرصت داده شده در خصوص ملک تعین تکلیف کنید یا بفروشید یا اجاره بدهید .این مدت در طرحها و پروزه های انبوه سازی پس از 18 ماه (یکسال ونیم ) می باشد.

نکته مهم : زمانی که ملک با سند رسمی به دیگری منتقل شود  مدت  زمانی که قبل از انتقال ملک خالی بوده  به خریدار منتقل نمی شود .

نرخ مالیات متعلق به املاک خالی چه میزان و به چه نحو محاسبه می شود ؟

دولت برای جلوگیری و مبارزه با سودجویان در رابطه با ساخت و ساز به خانه های خالی مالیاتی به شرح زیر ارائه داده است :

مالیات سال اولی که ملک شما خالی است »» 6 برابر اجاره بهای املاک مشابهه آن می باشد .

اگر همچنان ملک شما خالی باشد برای سال دوم »» 12 برابر اجاره بهای املاک مشابهه باید مالیات بپردازید.

نرخ مالیات خانه های خالی 1402 برای سومین سال خالی بودن ملک »» 18 برابر اجاره بهای املاک مشابه می باشد.

استثناء بر نرخ های مالیاتی فوق الذکر : زمانی که شخصی بیش از پنج ملک در اختیار داشته باشد به ازای هر ملک خالی ضرایب نرخهای مالیاتی  2 برابر می شود .یعنی در صورت خالی بودن واحد درسال اول ، مالک 12 برابر  مبنای مالیات بر درآمد اجاره منطقه ای ملک می بایست مالیات خالی بودن را پرداخت کند. سال دوم 24 برابر و …  . هرچند پنج ملک دیگر شخص پر باشد و فقط یک واحد خالی داشته باشد . توصیه می شود در این رابطه با یک وکیل یا مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی مشاوره نمایید.

مالیات خانه های خالی 1402

جرایم عدم انجام تکالیف و ضمانت اجراهای ثبت در سامانه املاک

جرایم عدم انجام تکلیف و ضمانت اجرای ثبت در سامانه املاک به شرح زیر است :

* افراد مشمول مالیات موظفند تا یکماه پس از ابلاغ سازمان امور مالیاتی مبالغ مذکور را پرداخت نمایند .تا پایان تیرماه باید ابلاغ شود به موعدی و مالک ملک باید تا پایان مرداد پرداخت نماید .عدم پرداخت موجب جریمه ی 5/2%مالیات به ازای هر ماه خواهد بود تازمانیکه کامل پرداخت شود.

* چنانچه مالکان اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی اطلاعات را در سامانه مذکور تایید نکند ، در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات خانه های خالی 1402 می گردد.در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن ، مالک میتواند با ارائه اسناد از شمول این مالیات خارج شود .

* در صورتی که مالک به نحوی  منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد،مالک علاوه بر پرداخت این مالیات ، معادل مالیات را باید جریمه بدهد .

* اگر مالک واحد خود را به شخصی که در سامانه اقامتگاه اصلی دیگری برای او تعریف شده است اجاره دهد ،واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی و مشمول این مالیات می شود .

* ظرف یکماه از هر گونه تغییر در اطلاعات ثبت شده ی واحد تحت تملک خویش باید اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنید.به ازای هر ماه تاخیر ،واحد مسکونی جدید ، مشمول جریمه ای معادل 6 برابر  اجاره بهای املاک مشابه می گردد.

گروه مشاورین حقوقی ایران لا

متاسفانه با توجه به شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش ریال افراد تمایل به سرمایه گذاری در شاخه های پر بازده دارند و اغلب ندانسته عملکرد آنان منجر به پرداخت مالیات های گزاف و یا مانند بازار بورس منتهی به از دست رفت سرمایه اولیه میشود .

گروه وکلای تخصصی ایرانلا  آماده ارائه انواع خدمات مشاوره ای و وکالتی در امور مالیاتی ،جرایم اقتصادی ،بورس ،و دعاوی شورای رقابت می باشد .

 

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست تعدیل نفقه فرزند

درخواست تعدیل نفقه فرزند

در هنگام طلاق والدین با توافق طرفین یا به حکم قانون حضانت فرزند با یکی از والدین خواهد بود. دادگاه در این مرحله برای طفل

خرید و فروش حواله خودرو

خرید و فروش حواله خودرو

این روزها یکی از راه های سرمایه‌گذاری، خرید خودرو از طریق ثبت‌ نام و قرعه کشی است.  شخصی که در قرعه‌کشی‌ خودرو برنده می‌شود، با

حقوق صاحبان علامت تجاری

حقوق صاحبان علامت تجاری

علامت تجاری، که بسیاری آن را با عنوان برند می‌شناسند برای دارندگان خود حقوق بسیاری ایجاد می‌کند. در کشور ما نیز علی رغم گذشت شانزده

Select Language
تماس با ما