مشاوره مالیاتی پزشکان

پزشکان نیز همچون دیگر مشاغل جامعه موظف به پرداخت مالیات می باشند . بر اساس قانون مالیات بر درآمد پزشکان ، دندانپزشکان و صاحبان فنون پزشکی که به هر طریقی در استخدام بیمارستان ها و مراکز دولتی و خصوصی هستند مکلفند مالیات آن را بپردازند . با توجه به فرار مالیاتی برخی پزشکان نوع جدیدی از مالیات برای این قشر در نظر گرفته شد تا از این طریق مالیات بر درآمد پزشکان ساماندهی شود . در این مقاله با انواع مالیات پزشکان آشنا خواهید شد . اگر شما یک پزشک وظیفه شناس هستید و در رابطه با مالیات بر درآمد خود و چگونگی کاهش آن دچار مشکل شده اید میتوانید با تماس با ما درخواست مشاوره مالیاتی پزشکان و یا بخشودگی جرایم مالیاتی را با متخصصین ما داشته باشید .

مالیات بر درآمد پزشکان

مالیات بر درامد پزشکان مربوط به پزشکانی است که استخدام مراکز درمانی باشند . بطور کلی مالیات بر درآمد حقوق بر طبق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران به صورت نقد یا غیر نقد به دست می آورد . بر طبق همین ماده درآمد حقوقی که مدت ماموریت خارج از کشور نیز مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

همچنین برای اطلاع از میزان و چگونگی پرداخت مالیات لازم است ابتدا در سامانه مالیات ثبت نام کنید . برای اطلاع از این موضوع به ثبت نام الکترونیک در سامانه مالیاتی مراجعه نمایید . چنانچه در این راستا نیاز به راهنمایی داشتید میتوانید از طریق مشاوره مالیاتی پزشکان سوالات خود را مطرح کنید .

انواع مالیات پزشکان

بطور کلی مالیات پزشکان به سه نوع دسته بندی می شود :

  1. مالیات بر درآمد حقوق
  2. مالیات بر درآمد مشاغل
  3. مالیات بر اساس بند ک تبصره 6 قانون بودجه

مالیات بر در آمد حقوق

بر اساس قانون مالیات کلیه اشخاصی که به هر شکلی مشغول به کار بوده و حقوق دریافت می کنند موظفند بخش مشخص شده ای از حقوق خود را بعنوان مالیات بر حقوق پرداخت نمایند .

میزان مالیات بر حقوق هر سال با سال گذشته متفاوت است . این نرخ  طبق بخشنامه به کلیه بنگاه های اقتصادی کشور و کار فرمایان ارسال می گردد . بر این اساس کارفرما موظف است میزان مالیات حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر نموده و به حساب وزارت دارایی واریز نماید .

مالیات بر درآمد مشاغل

بر اساس قانون درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به طریق دیگر در ایران تحصیل کند پس از کسر کسور معافیت های مقرر مشمول مالیات بر در آمد مشاغل می باشد . 

بند ک 6 قانون بودجه سال 98

 بر این اساس مراکز درمانی مکلفند مالیات تکلیفی پزشکان را از درآمدشان کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز نمایند .

بر اساس بخشنامه شماره 504\98\200 :

  1. کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (۶) قانون مذکور خواهند بود.
  2. مقررات مذکور صرفا ناظر بر حق العمل پزشکان بوده و سایر شاغلین حرفه های پزشکی مشمول این بند نخواهند بود.
  3. درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.
  4. ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد . بنابراین درصورت پرداخت وجه حق الزحمه به صورت علی الحساب پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود .
  5. کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ پزشکان قابل کسر خواهد بود .

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود .

مشاوره مالیاتی پزشکان

 

مالیات پزشکان در سال 1400

مالیات بر درآمد پزشکان برابر با 10 درصد حق الزحمه و درآمد آنان است که باید بعنوان مالیات بپردازند . پزشکان می توانند از طریق مشاوره مالیاتی پزشکان با افراد متخصص از جزییات آن آگاه شوند . چنانچه پرداخت مالیات به موقع صورت نگیرد مشمول جریمه خواهد بود . در مواردی هم این جرایم شامل عفو و بخشودگی می شوند . برای اطلاع از این مسئله می توانید به بخشودگی جرایم مالیاتی 1399 مراجعه نمایید .

مالیات پزشکان متخصص

مالیات پزشکان متخصص نیز مانند سایر پزشکان محاسبه می شود . این پزشکان نیز مانند سایر پزشکان عمومی هستند که در یک رشته تخصصی نیز ادامه تحصیل داده اند . بنابراین از نظر پرداخت مالیات تمایزی با دیگر پزشکان ندارند و در یک مجموعه دسته بندی می شوند .

مالیات پزشکان قراردادی

پزشکان قراردادی با توجه به قراردادی که با مراکز درمانی منعقد می کنند به مدت زمان مشخص در خدمت این مراکزند . مالیات این پزشکان نیز چنانچه بین سه نوع فوق الذکر باشند بر اساس قانون محاسبه خواهد شد .   

مشاوره مالیاتی پزشکان

 

معافیت های مالیاتی پزشکان

معافیت مالیاتی پزشکان بسته به این که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است .

معافیت مالیاتی بر درآمد پزشکان شاغل در بخش خصوصی 

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371 ، تا میزان یک میلیون و هشتصد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (از یک یا چند منبع ) از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

معافیت مالیات بر درآمد پزشکان شاغل در بخش دولتی 

معافیت های مالیاتی پزشکانی که حقوق آنان توسط وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود به شرح زیر است :

الف_صاحبان فنون پزشکی در استخدام نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی بطور کل از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند .

ب_افرادی که حقوق آنان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود تا میزان 2160000 ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معافند .

ج_پزشکانی که طبق لیست سازمان برنامه و بودجه در نقاط محروم کشور خدمت کنند تا 50 درصد مالیاتشان بخشیده می شود .

د_وجوهی که از محل اعتبارات دولتی تحت عنوان : اضافه کار ، حق محرومیت از مطب ،حق الزحمه کار اضافی ، حق کشیک و آنکال به پزشکان ،دندانپزشکان ، پیرا پزشکان ، دامپزشکان و دکتر های دارو ساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10 درصد می باشد و به درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .

سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

به منظور ساماندهی به مالیات پزشکان سازمان امور مالیاتی سامانه مالیات تکلیفی پزشکان  را در اختیار مراکز درمانی قرار داد . بر این اساس مراکز درمانی موظفند مالیات تکلیفی پزشکان را از درآمدشان کسر و در این سامانه ثبت کنند .

در واقع مالیات بر درآمد پزشکان مستقیما از طریق مراکز درمانی کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

گروه مالیاتی پزشکان

گروه اول: مجموع مبلغ خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز گروه سوم محسوب می‌شوند.

مشاورین حقوقی ایران لا 

با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی و عدم اطلاع سایر اقشار جامعه از این مسائل گروه حقوقی ایران لا با مشاورین تخصصی می تواند در این راستا حامی و راهنمای شما باشد . همچنین برای اطلاع از میزان مالیات بر درآمد و چگونگی کاهش مالیات بر درآمد ، چگونگی نحوه شکایت از ممیز مالیاتی برای قشر درمانی می توانید با تماس با ما و درخواست مشاوره مالیاتی پزشکان از چند و چون این امر آگاه شوید .

 

 

تماس با ما