شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

ممکن است فرد در تصادفات رانندگی آسیب بدنی دیده و به دلایلی از جمله فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،(متواری شدن)، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، تصور کند که خسارت وارده قابل پرداخت نیست اما در ادامه بررسی خواهیم کرد که تمام خسارات ناشی از موارد ذکر شده از طریق مطالبه و شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی قابل جبران می باشد.

شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

صندوق تامین خسارتهای بدنی چیست؟

قانونگذار برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد در موارد فقدان بیمه نامه، انقضای بیمه نامه، متواری شدن راننده مقصر و…. اقدام به تاسیس صندوق مستقلی با عنوان صندوق تامین خسارتهای بدنی نمود، که نهاد عمومی غیردولتی است. از طریق شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی افراد زیاندیده خسارتهای بدنی را که خارج از تعهدات بیمه گر باشد و آنچه که در چهارچوب تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی باشد را میتوانند مطالبه کنند.

مواردی که میتوان از طریق شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت نمود:

 1. فرد مقصر بیمه نامه نداشته باشد.
 2. بیمه نامه مقصر منقضی شده باشد.
 3. قرارداد بیمه فرد مقصر با بیمه گر باطل شده باشد.
 4. مقصر حادثه متواری و فرار نماید.
 5. خسارت وارده بیشتر از سقف تعهدات بیمه نامه فرد مقصر باشد.
 6. بیمه گر یا فرد مقصر تعلیق،لغو پروانه،توقیف یا ورشکسته شده باشند.
 7. خسارت وارده به فرد الزاما باید خسارت بدنی و جرحی باشد.

 

شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

روشهای شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی و مطالبه دیه

 1. اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی

هر زیاندیده در صورت داشتن شرایط بالا میتواند علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی اقامه دعوای کیفری نماید. درصورت رای به محکومیت پرداخت خسارت بدنی صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت می باشد.

 1. مراجعه مستقیم به صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرداخت خسارت بدنی و دیه از جانب صندوق تامین خسارتهای بدنی منوط به رأی دادگاه نیست. با مراجعه مستقیم به صندوق تامین خسارتهای بدنی میتوان دیه را مطالبه نمود. صندوق مکلف است به محض ارائه ی مدارک مورد نیاز، ازجمله گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز برای شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی و مطالبه دیه:

 1. گزارش/گزارش های كلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه.
 2. كروكی افسر كاردان فنی در مورد علت تامه تصادف.
 3. نظریه كارشناس/كارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت تامه تصادف (در صورت وجود).
 4. نظریه/ نظریه های پزشك قانونی در مورد معاینه مصدوم یا علت فوت.
 5. جواز دفن(درصورت فوت) یا رونوشت خلاصه فوت (صادره از اداره ثبت احوال).
 6. مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی(اگر مصدوم یا متوفی زیر 18 سال مدارک ولی یا قیم).
 7. مدارک شناسایی مقصر.
 8. گواهی انحصار وراثت مرحوم (با اعتبار نامحدود) به انضمام تصویر اوراق هویتی ورثه قانونی.
 9. سند یا كارت و یا اعلام مشخصات فنی (شماره شاسی، موتور و پلاک)وسیله نقلیه مسبب حادثه از سوی مراجع ذیصلاح (صرفاً درخصوص پرونده های فاقد بیمه نامه).
 10. فرم 115 ( در صورت انتقال با مرکز فوریتهای پزشکی).
 11. مدارک بیمارستانی ( در صورت پذیرش در مراكز درمانی ).
 12. اگر زیاندیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده باشد، فتوكپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیاندیده لازم است. (برای حوادث قبل از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷).
 13. در مواردی که صندوق پرداخت را منوط به رای دادگاه کرده باشد، فرد موظف است پس از شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی، باید حکم دادگاه مبنی بر پرداخت از صندوق تامین خسارت های بدنی هم ارائه گردد.

 

شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

 

مهلت پرداخت خسارت بدنی و دیه بعد از شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

به‌ موجب ماده‌ی ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف است تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند و مطابق ماده۳۲ همین قانون در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند بعد از شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی و پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد.

امید است سلامتی و تندرستی همیشه مهمان اوقات و ایام شما سروران باشد، درصورت نیاز به مشاوره جهت مراجعه یا شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی برای دریافت دیه میتوانید از وکلا و کارشناسان حوزه بیمه و تصادفات رانندگی ما استفاده نماید، تیم حقوقی ایران لا آماده ارائه هرگونه خدمات به شما عزیزان می باشد.

 

تماس با ما