ادامه مطلب

شکایت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

ممکن است فرد در تصادفات رانندگی آسیب بدنی دیده و به دلایلی از جمله فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،(متواری شدن)، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، […]

ادامه مطلب

دریافت خسارت افت قیمت ماشین

در تصادفات رانندگی یکی از نگرانی های زیاندیده دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه می باشد. در قانون، دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه پیش بینی نگردیده است و جزو خسارتهای غیرمستقیم می باشد که شرکتهای بیمه در عمل تعهدی به جبران آن ندارند. خسارت افت قیمت ماشین در تصادف از چند طریق […]

ادامه مطلب

قانون حضانت فرزند در سال 1400

همیشه حضانت فرزند قبل و بعد از طلاق برای والدین یکی از مهمترین مسائل بوده و از جزئیات قانونی این امر و قانون حضانت فرزند در سال 1400 متاسفانه اطلاعی ندارند. بسیار رایج است که والدین سال ها همدیگر را تحمل نموده اند فقط بخاطر اینکه مبادا طلاق و جدایی زمینه ساز دوری و ندیدن […]

 

تماس با ما