مقالات

وریا تاسه

مراحل افراز در اداره ثبت

 بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز برای املاک مشاع می باشد، که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد. خواه ثبت

اجرا گذاشتن چک های قدیمی

چک یکی از اسناد تجاری پرکاربرد می باشند که نقش مهمی در روابط تجاری و غیرتجاری افراد دارد. چک سند عادی محسوب می شود، ولی

دریافت خسارت افت قیمت ماشین

در تصادفات رانندگی یکی از نگرانی های زیاندیده دریافت خسارت افت قیمت ماشین از بیمه می باشد. در قانون، دریافت خسارت افت قیمت ماشین از

No more posts to show
Select Language
تماس با ما