اعتراض به اجراییه چک صیادی

با اصلاح قانون صدور چک 1355 و اصلاحات بعدی 1397 و 1400 سامانه صیاد به سیستم نظارتی بر صدور دسته چک اضافه شد . سامانه صیاد(سامانه یکپارچه صدور دسته چک) با تصویب قانون جدید صدور چک تبدیل به یک سامانه الزامی برای صدور دسته چک شد.چک صیادی چکی است که صدور، انتقال و استعلام و همچنن ویرایش آن در سامانه صیاد به انجام می گردد. همانظور که در مطالب اجرا گذاشتن چک های قدیمی اشاره شد، یکی از راه های مطالبه وجه چک درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت می باشد. چک های های صیادی هم همانند چک های قدیمی قابل مطالبه از اجرای ثبت می باشند. اعتراض به اجراییه چک صیادی نیز در مواردی ممکن است که در این مطلب به بررسی آن می پردازیم.

مرجع شکایت و اعتراض به اجراییه چک صیادی

اعتراض به اجراییه از طریق اداره ثبت یا در موارد خاصی از طریق دادگاه قابل طرح می باشد. در صورتی که فرد قصد ابطال و بطلان دستور اجرا چک صیادی را داشته باشد باید به دادگاه مراجعه کند. همچنین اگر معترض به عملیات اجرایی چک صیادی باشد باید در اداره ثبت شکایت و اعتراض به اجراییه چک صیادی خود را مطرح کند.

اعتراض به اجرائیه چک صیادی

اعتراض به اجراییه چک صیادی در اداره ثبت(اعتراض به عملیات اجرایی)

پس از تشکیل پرونده و انجام امورات اداری برای برگشت چک صیادی برای آن دستور اجرا صادر می گردد. درصورتی که فرد از عملیات اجرایی چک صیادی معترض باشد از اداره ثبت محل نسبت به آن اعتراض نماید. صادرکننده چک صیادی می تواند به ابلاغ اجراییه، بازداشت اموال، ارزیابی اموال، مزایده مال بازداشت شده، تنظیم سند انتقال ملک مزایده و غیره در اداره ثبت اعتراض به اجراییه چک صیادی نماید.

اعتراض به اجراییه چک صیادی در مواردی است که فرد دستور اجرا را قانونی بداند ولی نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد.

در مواردی که مال بازداشت شده از مستثنیات دین است. فرد می تواند نسبت به بازداشت آن در اداره ثبت اعتراض نماید.

در تمام مواردی که فرد نسبت به عملیات اجرایی معترض است، اعتراض از جانب رئیس ثبت محل بررسی و با ذکر دلیل رای صادر می کند. نظر رئیس ثبت باید ابلاغ گردد و اگر فرد معترض باشد باید  ظرف ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت بدهد تا در هیئت نظارت مجدد بررسی گردد.

اعتراض به اجراییه چک صیادی

اعتراض به اجراییه چک صیادی در دادگاه

بنا به دلایلی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا دستور اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد. در این صورت صادر کننده حق شکایت و اعتراض به عملیات را دارد. و می تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را طرح کند. در مواردی که فرد نسبت به دستور اجرا چک صیادی معترض و خواهان بطلان باشد. باید برای ابطال دستور اجرا به دادگاه صلاحیت دار محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده رجوع نماید. دادگاه درصورت وارد بودن دعوا دستور اجرا را ابطال میکند و عملیات اجرایی به پیش از اجرا باز می گردد.

پس از اعتراض به اجراییه چک صیادی عملیات اجرایی در مورادی ممکن است متوقف شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در نتیجه اجرای چک صیادی ضرر جبران ناپذیری وارد گردد؛ به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، عملیات اجرایی را متوقف می کند.

شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی چک صیادی توسط دادگاه

  1. اقامه دعوای اعلام بطلان و ابطال دستور اجرا
  2. درخواست توقیف عملیات ضمن دادخواست یا بعد از دادخواست
  3. قوی بودن دلایل شکایت
  4. دادن تامین مناسب

در صورت وجود این عوامل ، در مواردی که دعوای بطلان دستور اجرا صادر شده باشد عملیات اجرایی کامل متوقف می شود. تا نتیجه نهایی دعوای اقامه شده توقف ادامه دارد.

اعتراض شخص ثالث به اجراییه چک صیادی

شخص ثالث اگر به عملیات اجراییه چک صیادی معترض متواند اعتراض نماید و اعتراض به اجراییه چک صیادی را پیگیری نماید . اگر به دستور اجرا معترض باشد باید به دادگاه مراجعه و دعوای بطلان دستور اجرا را صادر کند. درصورتی که شخص ثالث به عملیات اجرایی معترض باشد؛ برای مثال مالی از وی توقیف شده باشد، می تواند به اداره ثبت محل اعتراض نماید.

گروه مشاورین حقوقی ایران لا

لازم به ذکر است گروه مشاورین حقوقی ایران لا با بهره مندی از وکلای خبره در تمامی زمینه های حقوقی به صورت تخصصی در رابطه با تمامی مسائل حقوقی و اسناد مالی در کنار شماست . همواره می توانید از طریق ارتباط با ما درخواست مشاوره حقوقی با مشاورین حقوقی این مجموعه داشته باشید .

 

 

 

تماس با ما