اجرا گذاشتن چک های قدیمی

چک یکی از اسناد تجاری پرکاربرد می باشند که نقش مهمی در روابط تجاری و غیرتجاری افراد دارد. چک سند عادی محسوب می شود، ولی در زمره اسناد لازم الاجرا است. وجه چک را می توان از چند طریق مطالبه نمود.در رابطه با اجرا گذاشتن چک های قدیمی نیز امکان وصول این چک ها امکان پذیر خواهد بود. در این مطلب نحوه اجرای چک و مطالبه آن را بررسی می کنیم.

اجرا گذاشتن چک های قدیمی

اجرا گذاشتن چک های قدیمی  از طریق مطالبه کیفری چک

مطابق قانون جدید صدور چک مطالبه چک و اجرا گذاشتن چک های قدیمی(چک غیر صیادی) از طریق محاکم کیفری در صورت داشتن شرایط امکان پذیر می باشد. مطالبه کیفری چک در موراد زیر امکان پذیر نمی باشد:

 1. چک سفید امضاء، مشروط (در متن چک ذکر شود) و تضمینی یا بابت انجام تعهد(در متن چک ذکر شود).
 2. هرگاه در متن چک ذکر نشود ولی فرد اثبات کند بابت تضمین یا چک مشروط بوده است.
 3. درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.
 4. هرگاه صادرکننده یا ذی نفع به بانک مراجعه و اعلام نماید چک در نتیجه کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده و دستور عدم پرداخت بدهد..
 5. ادعای جعل نسبت به چک های تضمین شده و مسافرتی از جانب بانک صادرکننده شود.
 6. عدم رعایت مهلت 6 ماه برای برگشت چک و 6 ماه برای تقدیم شکوائیه

تبعات شکایت کیفری برای صادرکننده چک های قدیمی

 1. امکان صدور جلب برای صادرکننده
 2. توقیف اموال منقول و غیرمنقول
 3. ممنوع الخروجی
 4. محومیت به حبس
 5. محرومیت از داشتن دسته چک
 6. توقیف حساب های بانکی فرد

نکته: مطالبه وجه چک و اجرا گذاشتن چک های قدیمی از طریق شکایت کیفری صرفا علیه صادر کننده آن امکانپذیر است .

اجرا گذاشتن چک های قدیمی

اجرا گذاشتن چک قدیمی از طریق مطالبه حقوقی

وجه چک را میتوان از طریق دادگاه عمومی -حقوقی با تقدیم دادخواست در رابطه با اجرا گذاشتن چک های قدیمی(چک غیر صیادی) مطالبه نمود. در مطالبه حقوقی وجه چک مدارکی از جمله گواهی عدم پرداخت ، کد رهگیری صادره توسط بانک و …لازم می باشد.

تبعات مطالبه حقوقی چک برای صادرکننده، ظهرنویسان و سایر مسولان چک

 1. توقیف اموال منقول و غیرمنقول
 2. توقیف و مسدود نمودن حساب های بانکی
 3. ممنوع الخروجی

نکته: مطالبه حقوقی وجه چک علیه صادرکننده، ظهرنویسان و سایر مسولان امکانپذیر است . فرد می تواند در رابطه با اجرا گذاشتن چک های قدیمی علیه هرکدام از مسئولان اقامه دعوا نماید.

اجرا گذاشتن چک های قدیمی

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت محل

دارنده چک میتواند از اداره اجرای ثبت صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک و اجرا گذاشتن چک های قدیمی (چک غیر صیادی) را درخواست نماید. مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت محل

آسانتر و کم هزینه تر می باشد.

تبعات مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت  برای صادرکننده چک

 1. توقیف اموال منقول و غیرمنقول فرد
 2. توقیف حساب های بانکی فرد
 3. امکان صدور ممنوع الخروجی فرد

نکته: اقدام برای مطالبه وجه چک و اجرا گذاشتن چک های قدیمی در اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده چک امکانپذیر می باشد.

گروه حقوقی ایران لا 

چنانچه در رابطه با چک، سفته و سایر اسناد مالی، شکایت ضامن از وام گیرنده و… نیاز به راهنمایی و کمک داشته باشید گروه حقوقی ایران لا با گرد آوری مجموعه ای از زبده ترین وکلا در تمامی زمینه های حقوقی در خدمت شما خواهد بود . همواره می توانید با شماره گیری شماره های موجود درخواست مشاوره تلفنی داشته و با ما در ارتباط باشید .

 

 

تماس با ما