ابطال رای موات

در سال ۱۳۵۸ با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین هایی که قبل از آن تاریخ سابقه احیا و آبادانی نداشته اند به حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مالکین یا متصرفین آنها سلب مالکیت صورت گرفت و سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و در نوشتار پیش رو در خصوص راه های ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری که در عرف عام به ابطال رای موات مشهور است بحث می شود.

توضیح مسئله :
پیش از توضیح در خصوص کم و کیف ابطال رای موات لازم است که با برخی اصطلاحات بیشتر آشنا شویم.
۱-زمین موات : مطابق تعریف قانون زمین شهری زمین موات عبارت است از زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشد .
۲-زمین دایر : مطابق تعریف قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی ، زمینی دایر محسوب می شود که دارای ساختمان و تاسیسات و دیوار کشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد .
۳-زمین بایر : اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات که سابقه دایر بودن را داشته باشد را طبق تعریف همان قانون زمین بایر می گویند .

همانطور که از تعریف زمین موات مشخص است؛ زمین هایی که پیش از سال ۵۸ سابقه آبادانی ندارند پس از بررسی نقشه های هوایی و سایر ادله و شواهد از قبیل دیوار کشی ، حلقه چاه آب ویا سایر مصنوعات ملحق به زمین ، در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری رای به موات بودن زمین صادر می شود و متعاقب آن رای از مالک یا متصرف ملک سلب مالکیت صورت می گیرد .

امکان ابطال رای موات

پرسشی که در این مسئله قابل طرح است اینست که آیا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن زمین قطعی است یا امکان شکایت از آن موجود است ؟
آری ، رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن زمین قابل اعتراض است و با توجه به مدارک و مستندات که ذیلا اشاره ای به آن می شود قابل ابطال است .

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ :

مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهر سازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مهلت اعتراض به این رای ۳ ماه تعیین شده است .

مرجع رسیدگی به شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

مرجع رسیدگی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل استقرار ملک می باشد که با بررسی اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای می نماید .

 

ابطال رای موات

 

موارد قابل بررسی توسط دادگاه برای ابطال رای موات

۱-سابقه احداث بنا در ملک
۲-نقشه های هوایی
۳-سابقه ی کاشت درختان در ملک
۴-گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قدمت ابنیه و اشجار
۵-وجود حلقه چاه آب در ملک و سایر ادله

در نهایت و با توجه به مراتب عنوان شده گروه وکلای ایران لا با حضور وکلای متخصص در امور ملکی  در اسرع وقت و کمال دقت قادر به پاسخگویی به سوالات شما در خصوص تمامی مسائل مرتبط با اراضی موات ، خرید ملک در رهن بانک ، وکیل برای خرید ملک و نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری می باشند .

 

تماس با ما