ادامه مطلب

قانون حضانت فرزند در سال 1400

همیشه حضانت فرزند قبل و بعد از طلاق برای والدین یکی از مهمترین مسائل بوده و از جزئیات قانونی این امر و قانون حضانت فرزند در سال 1400 متاسفانه اطلاعی ندارند. بسیار رایج است که والدین سال ها همدیگر را تحمل نموده اند فقط بخاطر اینکه مبادا طلاق و جدایی زمینه ساز دوری و ندیدن […]

ادامه مطلب

اعتراض به پیش قسط مهریه

 ممکن است زوج توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را نداشته باشد که در این صورت باید دادخواست اعتراض به پیش قسط مهریه را تقدیم دادگاه کند. در مقاله حاضر به چیستی و چگونگی این اعتراض می پردازیم. هنگامی که زوج (شوهر) توانایی پرداخت مهریه را ندارد، دادخواستی به دادگاه تقدیم می کند که در رویه […]

 

تماس با ما