نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

ارجاع امور تخصصی جهت اظهار نظر توسط کارشناس رسمی دادگستری، گاهی از طریق مراجع قضایی و گاهی با توافق طرفین صورت می گیرد. ممکن است کارشناس در طی این روند مرتکب تخلف و یا جرمی شود که یکی از طرفین یا هر دو از این امر متضرر شوند. زیان دیده با اطلاع از نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند خسارت متحمل شده را مطالبه کند.

 

نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری:

 

1-مواردی که می‌توان از کارشناس رسمی دادگستری شکایت کرد:

قابل ذکر است بین تخلف کارشناس و ارتکاب جرم از سوی او تفاوت وجود دارد.

مصادیق تخلفات کارشناسان به شرح زیر می باشد:

      1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه
      2- توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود
      3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد
      4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند
      5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی
      6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی
      7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی
      8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است
      9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی
      10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد
      11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه
      12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
      13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعی

 

نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

 

مصادیق مجرمیت کارشناسان به شرح زیر می باشد:

– از مصادیق ارتکاب جرم توسط کارشناس می‌توان به اظهار عقیده با سوء نیت بر خلاف واقع یا عدم ذکر کتبی تمام آنچه در امور حقوقی و کیفری اتفاق افتاده یا ذکر وقایع برخلاف واقع، در تمام این موارد کارشناس جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

 

٢/برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری باید به کدام مرجع مراجعه کرد:

در صورتی که کارشناس مرتکب تخلف شده باشد، شاکی با حضور در دفتر کانون مربوطه و با تکمیل فرم کتبی و امضای آن می تواند اقدام به ثبت شکایت کند. سپس شکایت به دادسرای انتظامی فرستاده می‌شود. دادسرا در صورت احراز وقوع تخلف، کیفرخواست صادر می‌کند وآن را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌دهد و در صورت عدم احراز وقوع تخلف، قرار منع تعقیب صادر می‌کند که این قرار ظرف ۳۰ روز قابل اعتراض توسط شاکی یا رئیس هیئت مدیره است.
-درصورتی که کارشناس مرتکب جرمی شده باشد، از طریق دادگاه با تنظیم شکوائیه توسط شاکی، رسیدگی می‌شود.

 

٣/مدارک مورد نیاز برای شکایت از تخلفات کارشناس رسمی دادگستری:

١/نام و نشانی شاکی
٢/موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد

 

خدمات گروه ایران لا برای شکایت از کارشناسان رسمی دادگستری

وکلای گروه حقوقی ایران لا علاوه بر اشراف بر قوانین و مقررات، تخصص های متنوعی در زمینه های مختلف همچون: مالی، حسابداری، ملکی و راه و ساختمان، ثبت اسناد و ثبت اختراع و شرکت و… را دارا می باشند که از این رو می توانند شما را در امر شناسایی تخلف فنی-حقوقی کارشناس رسمی دادگستری راهنمایی کرده و با تلسط بر نحوه شکایت از کارشناس رسمی دادگستری یا قوه قضائیه ، وکالت دعاوی شما عزیزان در این زمینه را بپذیرند.

تماس با ما