مشاوره تلفنی مالیات بر ارث

همانطور که می دانیم یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد برای دولت ها مالیات است و مهم ترین این مالیات ها مالیات بر ارث می باشد که در چند سال اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . مالیات بر ارث نوعی مالیات مستقیم است که به اموال به جا مانده از فرد تعلق می گیرد که این قانون اولین بار در سال 1316 به تصویب رسید . بر اساس این قانون بعد از فوت هر فرد اموال به جا مانده از وی (اعم از منقول و غیر منقول) بین وراث تقسیم میشود که وراث باید نسبت به ارث دریافتی و نسبتی که با فرد متوفی دارند مالیات بر ارث را پرداخت کنند . بدیهی است شما میتوانید از طریق مشاوره تلفنی مالیات بر ارث با موسسه حقوقی ایران لا از چگونگی کاهش مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی  و شکایت از ممیز مالیاتی آن  آگاه شوید .

مالیات بر ارث

سوال بسیاری از مردم در رابطه با مالیات بر ارث میزان و چگونگی محاسبه این مالیات است که در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد . به طور کلی میزان پرداخت مالیات به طبقه ای که وارث در آن قرار دارد بستگی خواهد داشت زیرا طبقه اول میزان مالیات کمتری نسبت به طبقه دوم و سوم پرداخت خواهد کرد . بر اساس قانون وراث در سه طبقه دسته بندی می شوند :

طبقه اول : پدر  ، مادر ، زن ،شوهر ، اولاد و اولاد اولاد (نوه)

طبقه دوم : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن ها

طبقه سوم : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آن ها

میزان مالیات بر ارث

 

مشاوره تلفنی مالیات بر ارث

بر اساس ماده 17 قانون مالیات های مستقیم کمترین درصد مالیات بر ارث به طبقه اول تعلق دارد این درصد برای طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر می شود . بر اساس این ماده اموال و دارایی ها دارای نرخ متفاوتی از مالیات هستند که برای پاسخ تخصصی به این موضوع می توانید با مشاوره تلفنی مالیات بر ارث توسط متخصصین حقوقی از جزییات این امر آگاه شوید . در زیر به چند نمونه از میزان مالیات بر ارث پرداختی نسبت به دارایی های متفاوت اشاره خواهد شد .

(توجه : قانون مالیات بر ارث بعد از سال 95 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و درصد های ذکر شده مربوط به قانون مالیات بعد از سال 95 هستند .)

 

 

مالیات بر ارث مغازه

مالیات بر ارث مغازه در سال 95 به میزان 3 درصد از قیمت اعلام شده مغازه توسط کارشناس رسمی اداره مالیات اعلام شده است . همچنین بر اساس این قانون 3 درصد از اجناس مغازه نیز مشمول مالیات خواهند شد .

مالیات بر ارث خودرو

بر اساس قوانین درصد مالیات بر ارث خودرو به میزان 2 درصد ارزش و قیمت اعلام شده خودرو توسط کارشناس سازمان امور مالیاتی می باشد . لازم به ذکر است این مقادیر همانطور کهدر توضیحات  قبل به آ ن اشاره شد مربوط به طبقه اول بوده و برای طبقات دوم و سوم به ترتیب 2 و 4 برابر خواهد شد (طبقه اول 2 درصد ، طبقه دوم 4 درصد ، طبقه سوم 8 درصد ) .

مالیات بر ارث ملک مسکونی

مشاوره تلفنی مالیات بر ارث

 

بر طبق قانون مالیات بر ارث ملک مسکونی ابتدا باید توسط کمیسیون املاک امور مالیاتی ارزش گذاری شده و بر اساس ارزش تعیین شده ملک برای هر از طبقه از وراث مالیات در نظر گرفته میشود که این درصد برای طبقه اول 7.5 درصد بر آورد شده است که با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله این میزان برای طبقات دو و سه نیز به ترتیب قبل محاسبه خواهد شد .

مالیات بر سایر دارایی ها

دارایی هایی هم وجود دارند که در دسته بندی های ذکر شده قرار نمی گیرند که مالیات برای این اموال و دارایی ها به شرح زیر است :

طبقه اول 10 درصد

طبقه دوم 20 درصد

طبقه سوم 40 درصد

 

در جدول زیر درصد مالیات بر ارث برخی دیگر از دارایی ها توضیح داده شده است :

 

           نوع دارایی

              طبقه وراث

       متوفی یا وارث ایرانی و                     اموال در داخل

      متوفی و وارث خارجی                  دارایی واقع در ایران

                املاک

            طبقه اول

            طبقه دوم

            طبقه سوم

                7.5 درصد

               15 درصد

               30 درصد

                 7.5 درصد

                7.5 درصد

                7.5 درصد

     انواع وسایل نقلیه موتوری          (زمینی ، دریایی ، هوایی )

         

             طبقه اول

            طبقه دوم

            طبقه سوم

                  2 درصد

                 4 درصد

                 8 درصد

                2 درصد

                2 درصد

                2 درصد

       سپرده بانکی ، اوراق               مشارکت و سود سهام            

             طبقه اول

            طبقه دوم

            طبقه سوم

                  3 درصد

                  6 درصد

                 12 درصد

                  3 درصد

                  3 درصد

                  3 درصد

     سهام و سهم الشرکه و حق       تقدم آن ها خارج از بورس

             طبقه اول

            طبقه دوم

            طبقه سوم

                  6 درصد

                 12 درصد

                 24 درصد

                  6 درصد

                  6 درصد

                  6 درصد

     سهام و حق تقدم آن ها             داخل بورس یا فرا بورس

            طبقه اول

            طبقه دوم

            طبقه سوم

                  5. درصد

                  1 درصد

                  2 درصد

                  5. درصد

                  5. درصد

                  5. درصد

            سایر اموال و

           حقوق مالی

             طبقه اول

             طبقه دوم

            طبقه سوم

             

                 10 درصد

                 20 درصد

                40 درصد

 

                  10 درصد

                  10 درصد

                  10 درصد

          اموال و دارایی های 

             واقع در خارج

             طبقه اول

             طبقه دوم

            طبقه سوم

                 10 درصد

                 20 درصد

                 40 درصد

                   10 درصد

                  10 درصد

                  10 درصد

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

در این مرحله با مراجعه به سازمان امور مالیاتی منطقه خود و تکمیل 3 برگه فرم مالیات بر ارث باید نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام کنید . در این فرم ها از شما خواسته می شود تا مشخصات متوفی و تمام وراث و همچنین لیست کلیه دارایی ها و اموال متوفی را اظهار کرده و مدارک مالکیت آن ها را به سازمان امور مالیاتی مورد نظر ارائه کنید . بهتر است قبل از انجام این مراحل با حتما با یک وکیل و مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی مشورت نمایید که دچار ضرر و زیان و یا جریمه نگردید. چنانچه در زمینه تکمیل مدارک ، درگیری وراث و دیگر مسائل دچار مشکل شدید می توانید با مشاوره تلفنی مالیات بر ارث مشکلات خود را حل کنید.

مراحل اداری محاسبه مالیات بر ارث

 1. تشکیل پرونده متوفی
 2. صدور و تحویل گواهینامه تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارث به ورثه
 3. قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول متوفی به نرخ روز
 4. کسر کلیه بدهی های متوفی از اموال و دارایی ها
 5. محاسبه مالیات هر یک از وراث با توجه به سهم الارث تعیین شده 

 

مدارک مربوط به فرم مالیات بر ارث

خانه 

اصل و کپی تمام صفحات سند مالکیت

اصل و کپی بنچاق

تمامی فیش های مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن (به تعداد اشتراک)

کروکی دقیق محل ملک

پایان کار یا آخرین برگ عوارض و نو سازی شهرداری

مغازه

اصل و کپی سند اجاره مغازه 

آخرین برگ عوارض و نو سازی شهرداری مغازه

کروکی دقیق مغازه 

کپی پروانه کسب مغازه

فیش های آب ، برق ، گاز و تلفن (به تعداد اشتراک)

راهکار های کاهش مالیات بر ارث

در واقع بررسی شرایط  و کمک به کاهش مالیات بر ارث شما امری کاملا تخصصی است که در این خصوص شما می توانید با تماس با مجموعه حقوقی ایران لا و درخواست مشاوره تلفنی مالیات بر ارث با مشاور مربوط از چگونگی این موضوع مطلع شوید . همچنین کارشناسان ما با بررسی کامل شرایط شما اعم از تعداد وراث ، زمان فوت متوفی ، میزان اموال و دارایی ها به جا مانده از متوفی بهترین مسیر قانونی را به شما نشان دهند .

کاهش 57 تا 96 درصدی مالیات

در صورتی که وراث طی مدت یک سال پس از فوت متوفی اظهار نامه را تسلیم اداره مالیاتی کنند ارزش روز دارایی ها محاسبه شده و بدهی های متوفی از اموال کسر می گردد و برای مقدار باقی مالیات در نظر گرفته می شود .همانطور که در قبل اشاره شد قانون مالیات بر ارث بعد از سال 95 دچار اصلاحات و تغیراتی شده که در ادامه به چند مورد از موار دی که شامل کاهش مالیات بر ارث شده اند اشاره خواهد شد .

 1. کاهش 57 درصدی مالیات بر ارث سپرده های مربوط به بانک ها و اوراق مشارکت
 2. کاهش 96 درصدی مالیات بر ارث سهام و بورس
 3. کاهش 94 درصدی مالیات بر ارث وسایل نقلیه
 4. کاهش 78 درصدی مالیات بر ارث املاک 
 5. کاهش 91 درصدی مالیات بر ارث در مسائل مربوط به سر قفلی
 6. در رابطه با مالیات بر ارث برای سرمایه گذاران خارجی در کشور از نرخ وراث طبقه دو به نرخ وراث طبقه یک کاهش پیدا کرد
 7. برای سایر اموال و دارایی ها نیز تا 71 درصد کاهش مالیات بر ارث اعمال شده است

اموال و دارایی های معاف از مالیات

در این بین اموالی هستند که جز دارایی و اموال باز مانده هستند اما بر طبق قانون مالیات بر ارث به آن ها تعلق نمی گیرد در حال حاضر معافیت از مالیات بر ارث شامل موارد زیر است :

 1. اموال شهدای انقلاب اسلامی به وراث طبقات اول و دوم
 2. وسایل ضروری زندگی شخص متوفی و لوازم خانگی (اثاث البیت)
 3. اموالی که متعلق به وزارت خانه ها و موسسات دولتی که بودجه آن ها توسط دولت تامین می شود مثل : وجوه بازنشستگی ، وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، باز خرید خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، بیمه های تامین اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کار فرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت ، بیمه عمر و …
 4. اموالی که متوفی نذر یا وقف کرده یا به هر شکلی سلب مالکیت شده است 

مشاورین حقوقی ایران لا

در رابطه با تشکیل پرونده مالیات بر ارث گرچه در نگاه اول تکمیل پرونده و فرم ها بسیار ساده به نظر می آیند اما در صورت عدم آگاهی از علم حقوق و مالیات ممکن است دچار ضرر و زیان مالیاتی سنگینی شوید . چنانچه در زمینه مالیات بر ارث و انحصار ورثه و موضوعات مرتبط در این زمینه به راهنمایی تخصصی و راه کارهایی جهت کاهش مالیات بر ارث نیاز دارید می توانید با تماس با گروه مشاورین حقوقی ایران لا درخواست مشاوره تلفنی مالیات بر ارث را داشته باشید .

هم چنین موسسه حقوقی ایران لا با در اختیار داشتن وکلای متخصص و خبره در این زمینه همراه و پشتیبان شما خواهد بود .

 

تماس با ما