مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود؟

همه می دانیم که یکی از منابع مهم درآمد دولت ها مالیات است . طبق قانون مالیات های مستقیم تمامی مشاغل مشمول پرداخت مالیات هستند که در این بین وکلا نیز مستثنی نیستند . بر اساس این قانون وکلا موظفند مبلغ حق الوکاله خود را در قرارداد وکالت ذکر نمایند تا بر اساس آن مالیات بر درآمد وکیل مشخص شود . در این مقاله به این سوال که مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود پاسخ داده خواهد شد .

جایگاه شغلی وکلا در ایران

وکلای دادگستری از مودیان ردیف 5 بند(ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم محسوب می شوند که موظف به داشتن دفتر درآمد و هزینه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند .

 

مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود؟

اظهارنامه مالیاتی وکلا

وکلایی که طبق قانون اظهارنامه خویش را در وقت مقرر تنظیم و تسلیم اداره مالیات نمایند شامل 10% معافیت مالیاتی خواهند بود . بر طبق ماده 101 قانون مالیاتی مابقی درآمد شامل مالیات و چنانچه اظهارنامه رد شود طبق ماده 193 قانون شامل 10% جریمه خواهد بود . 

لازم به ذکر است که در رابطه با جرایم مالیاتی برخی از این جرائم در سال 1399 شامل بخشودگی مالیاتی شدند .

حق تمبر

وکلا موظفند ضمن قید مبلغ حق الوکاله 5% آن را بعنوان الصاق التمبر و ابطال آن بصورت علی الحساب پرداخت نمایند .

حق تمبر شامل موارد زیر است :

  • دعاوی مالی 
  • دعاوی غیر مالی
  • دعاوی اختلافات مالی
  • دعاوی اختلافات مالی و عوارض شهرداری که تا سقف 1 میلیون تومان 5% ، تا سقف 3 میلیون تومان 4% و بیش تر از 3 میلیون تومان 3% و 5% هزینه ابطال تمبر

وظایف وکلا در رابطه با مالیات

  1. ثبت آدرس و شماره تلفن دقیق
  2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد تعیین شده در سامانه الکترونیک
  3. ارائه پرینت اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی
  4. ثبت دقیق و کامل اظهارنامه
  5. ارسال تصویر دفترچه تمبر مالیاتی به همراه اظهارنامه
  6. اقدام به پرداخت مالیات در زمان تسویه حساب طبق برگه مالیات قطعی

مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود؟

حق الوکاله وکیل

قبل از جواب به این سوال که مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود؟ لازم است ابتدا به درآمد و حق الوکاله وکلا پرداخته شود .

بر طبق ماده 22 قانون مالیات های مستقیم حق الوکاله وکیل در ابتدای هر مرحله باید به وکیل پرداخت شود مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد . در زیر به چند نمونه از حق الوکاله وکلای دادگستری اشاره خواهد شد :

حق الوکاله وکیل دادگستری در دعاوی مالی

بر طبق ماده 9 قانون مالیات های مستقیم میزان حق الوکاله در دعاوی مالی به شرح زیر تعیین شده است :

الف-تا مبلغ 500 میلیون ریال، 8% بهای خواسته

ب-نسبت به مازادبر مبلغ 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد، 7% بهای خواسته

پ-نسبت به مازاد بر مبلغ 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال، 5% بهای خواسته

ت-نسبت به مازاد بر مبلغ 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال، 4% بهای خواسته

ث-از مبلغ 30 میلیارد ریال به بالا ،3% بهای خواسته

حق الوکاله وکیل دادگستری در دعاوی غیر مالی

طبق ماده 13 حق الوکاله امور مربوط به دعاوی خانوادگی و غیر مالی به شرح زیر است :

حق الوکاله وکیل دادگستری در دعاوی خانواده، طلاق و ….

الف-کلیه دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی ،حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

ب-دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست ،حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال 

حق الوکاله در دیوان عالی کشور 

بر اساس ماده 16 قانون مالیات های مستقیم کشور حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله تجدید نظر است .

حق الوکاله وکیل در ادارات کار و مراجع مالیاتی 

حق الوکاله وکیل و مشاور حقوقی در دعاوی مالیاتی در مراجع غیر قضایی مثال هیئت های موضوع قانون کار مصوب 1369، حداقل مبلغ 4 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال است . بر طبق ماده قانون 21 قانون  مالیات های مستقیم 60% حق الوکاله مواد 9،13،20 این آئین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد .

حق الوکاله در سایر موارد

بر اساس ماده 28 قانون مالیات های مستقیم حق الوکاله سایر مواردی که در آئین نامه معین نشده حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 250 میلیون ریال است .

مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود؟

نرخ مالیات مقطوع سالیانه وکلا

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که مالیات وکلا چگونه محاسبه می شود ؟

طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلا در هر پرونده 5% از حق الوکاله وی را بعنوان تمبر مالیاتی محاسبه و در همان ابتدای کار از وکیل دریافت می شود . علاوه بر این 5% مبالغ دیگری نیز تحت عنوان سهم سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و سهم کانون وکلای دادگستری از وکیل دریافت می گردد .

نیمی از این 5% بعنوان سهم صندوق حمایت وکلا و یک چهارم این پنج درصد سهم کانون وکلا در همان ابتدای کار محاسبه و دریافت می گردد .

همچنین مالیات مقطوع سالیانه وکلا، 20 برابر میزان تمبر ابطال شده تمامی پرونده های یک ساله وکیل می باشد .

مجازات عدم پرداخت مالیات وکلا

وکلا باید بر طبق بند(ب) ماده های 95 و 96 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره مالیات تسلیم نمایند . چنانچه وکلا اظهارنامه خویش را در موعد مقرر به اداره مالیات تسلیم ننمایند جریمه ای معادل 20% مالیات و محاسبه مالیات علی الراس نیز می شوند .

مشاورین حقوقی ایران لا

با توجه به توضیحات داده شده در هر شغل و جایگاهی که قرار دارید چنانچه در تنظیم و تسلیم اظهارنامه و مسائل مالیاتی دچار مشکل شده اید گروه مشاورین حقوقی ایران لا با در اختیار داشتن وکلای خبره و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی در کنار شماست . همچنین همواره می توانید از طریق مشاوره تلفنی و حضوری از راهنمایی های حقوقی متخصصین این مجموعه بهره مند شوید .

 

تماس با ما