اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

ساخت ساختمان مانند تمامی کارهای ملکی دارای شرایط و مراحل قانونی می باشد. یکی از مراحل ساخت ساختمان اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان است . برای انجام این امر مالک بایستی به اداره ثبت مراجعه نموده و اقدام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان نماید. در این نوشتار به تعریف صورتمجلس تفکیکی و نحوه دریافت آن پرداخته شده است.

صورتمجلس تفکیکی چیست؟

یکی از  مراحل پایان کار ساختمان اخذ صورتمجلس تفکیکی است. در صورتمجلس تفکیکی نحوه تقسیم مشاعات، پارکینگ، انباری و… هر واحد ذکر شده است. صورتمجلس تفکیکی در واقع به معنای تفکیک و جداسازی مشاعات مربوط به هر واحد و مربوط به اموال غیرمنقول است. این مرحله توسط اداره ثبت انجام می شود. صورتمجلس تفکیکی در قالب سند از جانب اداره ثبت صادر می گردد.

یکی ار موضوعات جالب توجه در رابطه با صورتمجلس تفکیکی این موضوع است که مهم نیست مالک ملک غیر منقول یک نفر باشد یا ملک به صورت مشاعی بین چندین نفر باشد زیرا هر یک از افراد به صورت مجزا می توانند اقدام به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت نمایند. برای دریافت این گواهی حتما بایستی ساختمان دارای پایان کار باشد.

اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

صورتمجلس تفکیکی عرصه

عرصه به معنای زمین و اعیان به معنای ساختمان است. جهت دریافت صورتمجلس تفکیکی عرصه مالک یا مالکین پس از دریافت نقشه زمین از شهرداری آن را ضمیمه درخواست صورتمجلس تفکیکی نموده و با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در حوزه ملک اقدام به اخذ صورتمجلس نفکیکی می نمایند. در صورتمجلس تفکیکی اعیان میزان سهم هر یک از مالکین از زمین مورد نظر مشخص می گردد.

صورتمجلس تفکیکی اعیان

جهت دریافت صورتمجلس تفکیکی برای عرصه یا همان ملک نیاز به پایان کار ساختمان است. پس از اخذ پایان کار ساختمان هر کدام از مالکین با مراجعه به اداره ثبت می توانند اقدام به دریافت صورتمجلس تفکیکی در رابطه با ملک و سهم خود از آپارتمان بنمایند. در صورتمجلس تفکیکی میزان مالکیت مالکین در رابطه با پارکینگ، انباری، مشاعات و… مشخص گردیده است. بعد از انجام مراحل فوق مالک یا مالکین باید نسبت به سهم خود از ملک تقسیم نامه ای امضا کنند تا بتوانند نسبت به دریافت سند اقدام نمایند.

گواهی پایان کار ساختمان

یکی از مهم ترین و البته آخرین مرحله عملیات ساختمانی اخذ گواهی پایان کار ساختمان است. مالک جهت فروش ملک بایستی اقدام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان بنماید. زیرا در صورت عدم اخذ این گواهی خریداران می توانند نسبت به شکایت از ایشان اقدام نمایند. پس از بررسی تمام شرایط فنی ساختمان مالک بایستی مدارک مربوط به ملک را به شهرداری مربوط به منطقه ارئه دهد تا شهرداری با ارجاع کارشناس ملکی و ساختمانی خود به ملک شرایط ساختمان را از حیث شرایط فنی و استانداردهای ساختمانی بررسی نموده تا گواهی پایان کار صادر شود.

لزوم وجود گواهی پایان کار ساختمان

یکی از موارد ضروری جهت دریافت صورتمجلس تفکیکی ساختمان، وجود گواهی پایان کار است. دلیل ضرورت این موضوع به این دلیل است که با وجود پایان کار می توان برای هر واحد سند جدا تهیه نمود. در صورتمجلس تفکیکی حدود چهارگانه ملک(موقعیت ملک از شمال،جنوب، غرب و شرق) مشخص می گردد. بنابراین با توجه به وجود گواهی پایان کار چنانچه ملک مشاعی باشد مساحت و مالکیت هر یک از مالکین مشخص خواهد گردید.

اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

مراحل دریافت صورتمجلس تفکیکی

 1. مراجعه به شهرداری جهت تهیه نقشه شهرداری زمین و منطقه ای که ملک در آن واقع شده است.
 2. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت درخواست صورتمجلس تفکیکی ساختمان به انضمام نقشه شهرداری
 3. ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ارجاع به نماینده شهرداری
 4. در این مرحله نقشه به همراه نامه به شهرداری ارسال خواهد شد.
 5. پس از دریافت پاسخ شهرداری وقت مراجعه بعدی تعیین شده سپس مراتب فوق به درخواست دهنده ابلاغ خواهد شد.
 6. در طی این مدت پرونده در بایگانی ضبط و پس از مراجعه متقاضی به شهرداری این سوابق و مدارک به مسئول مربوطه جهت تعیین نقشه بردار و نماینده ارسال می گردد.
 7. پس از تعیین نقشه بردار یک روز برای انجام بررسی تعیین می گردد که موارد زیر توسط نقشه بردار و نمایند اعلام و امضاء می گردد: -گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع -گواهی عدم تجاوز به حریم و املاک مجاور -نقشه تفکیکی -برگه ارزیابی
 8. بعد از صدور نامه توسط نماینده شهرداری موضوع و مفاد صورتمجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت و یا معاون ایشان با توجه به مقررات تطابق داده شده و صورتحساب هزینه های شهرداری صادر خواهد شد.
 9. بعد از پرداخت هزینه های تفکیک شهرداری و ارائه فیش های پرداختی به شهرداری، صورتمجلس تفکیکی توسط شهردار یا معاون ایشان امضاء خواهد گردید.
 10. در مرحله آخر نیز صورتمجلس تفکیکی در دو نسخه صادر می گردد که یک نسخه از آن به دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد. توجه داشته باشید صورتمجلس تفکیکی بایستی در دفاتر املاک به ثبت برسد. چنانچه ثبت صورتمجلس تفکیکی ساختمان در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد مالک یا مالکین می توانند نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.

ماده 150 قانون ثبت

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون ثبت، چنانچه مالک یا قائم مقام وی تقاضای تفکیک ملک را داشته باشد، این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌شود. در تقاضانامه باید ارزش ملک مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شده باشد، چرا که هزینه تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین خواهد شد.

اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

مدارک لازم جهت اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

برای اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان مدارک زیر نیاز است:

 • شناسنامه مالک یا مالکین
 • کارت ملی مالک یا مالکین
 • سند مالکیت ملک
 • نقشه شهرداری جهت صدور صورتمجلس تفکیک عرصه
 • گواهی پایان کار جهت صدور صورتمجلس تفکیک اعیان

طرح دعوا جهت الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

یکی از موارد مهم در خرید آپارتمان دارا بودن صورتمجلس تفکیکی است. در صورتی که مالک صورتمجلس تفکیکی ساختمان را نداشته باشد در فروش آپارتمان دچار مشکل خواهد شد. از آنجایی که بوسیله صورتمجلس تفکیکی میزان مالکیت شخص و مالکیت وی از انباری، پارکینگ و مشاعات مشخص می گردد در صورت عدم وجود صورتمجلس تفکیکی خریدار می تواند مالک را ملزم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نموده از طریق مراجع قضایی به پیگیری حقوق خود بپردازد.

اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان

مشاورین حقوقی-ملکی ایران لا

در صورتی که قصد تنظیم دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ساختمان و اخذ گواهی پایان کار و  شکایت از مهندس ناظر،اعتراض یه اجرای حکم خلع ید، عدم رعایت پخ 45 درجه و یا الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع یا گرفتن سند برای مستثنیات ، فسخ معامله به دلیل ارزان فروختن را دارید و یا خواهان کسب اطلاع از نحوه خرید زمین بدون سند و به خدمت گرفتن وکیل برای خرید ملک هستید می توانید با تماس با گروه حقوقی ایرانلا  درخواست همراهی کارشناس ملکی-حقوقی در هنگام مذاکرات و انعقاد قرارداد داشته باشید.

درخواست مشاوره حقوقی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرائیه مستقیم چک

اجرائیه مستقیم چک 

چک یکی از اسناد تجاری معتبر در سراسر جهان می باشد. افراد طی معامله و خرید و فروش با یکدیگر مبالغ مورد نظر را از

Select Language
تماس با ما