ادامه مطلب

ثبت کشف ریاضی

اگر دانش‎ آموخته یا در حال تحصیل در رشته های مهندسی، علوم پایه و به خصوص ریاضیات و علوم کامپیوتر باشید، ممکن است در طول تحقیقات خود به یک روش یا الگوی جدید پی برده باشید و به دنبال ثبت کشف ریاضی یا ثبت الگوریتم خود باشید، در این مقاله با این فرآیند آشنا می […]

ادامه مطلب

مراحل ثبت اختراع در ایران چگونه است؟

اگر شما دارای یک ایده ی نوین هستید، باید بدانید که مراحل ثبت اختراع در ایران چگونه است؟ زیرا به دنبال ثبت اختراعتان در ایران قانون از شما حمایت می کند پس هر شخصی که به حق مخترع تعدی کند و یا مرتکب عملی شود که در نتیجه به حق مخترع تعدی شود، مالک می […]

تماس با ما