ادامه مطلب

شکایت از نمایندگی خودرو به علت تاخیر در تحویل خودرو

عدم اطلاع مردم از قوانین مربوط به صنعت خودرو و نیز آشنا نبودن بسیاری از قضات با قوانین خاص این صنعت باعث شده عملا قوانین حمایتی این حوزه بی ثمر مانده و حقوق اشخاص بی اطلاع همچنان مورد دست اندازی شرکت های عظیم خودرویی گردد، لذا دفتر حقوقی گروه وکلای قلم داد با تجربه دعاوی […]

ادامه مطلب

عدم رعایت پخ 45 درجه و ضمانت اجرای حقوقی آن

ضمانت اجرای حقوقی عدم رعایت پخ 45 درجه توسعه شهرسازی و شکل جدید آن به مرور باعث تغییر در ضوابط آن و پیچیدگی های بیشتری شده است، برای مثال اگر درگذشته با چند مفهوم ساده مثل نحوه تشخیص مالکیت بر سرتیر و دیوار مشترک و نهایتا ممنوعیت مشرفیت به داخل خانه دیگری مواجه بودیم، امروز […]

 

تماس با ما