دیه کندن موی سر 1400

چنانچه شخص به شخصی دیگر از لحاظ مالی و جسمی خسارت وارد کند مستلزم پرداخت دیه خواهد بود . موی سر نیز یکی از اعضای بدن است که علاوه بر جنبه زیبایی ،عایق در برابر گرما و سرما نیز می باشد . بنابراین آسیب وارد کردن به موی سر نیز همانند سایر اعضای بدن شامل پرداخت دیه خواهد بود . در این مقاله در رابطه با دیه کندن مو سر 1400 زن و مرد توضیحاتی ارائه شده است .

دیه کندن موی سر 1400

در واقع میزان دیه کندن موی سر 1400 با توجه به نظر قاضی و قانون گذار تعیین می شود . قاضی نیز بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقدار دیه را مشخص می نماید که به این نوع دیه ارش گفته می شود . چنانچه در این زمینه شخص شاکی در رابطه با کارشناس با مشکل مواجه شود می تواند نسبت به شکایت از کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید .

دیه کنده شدن موی زن

با توجه به ماده 577 قانون مجازات اسلامی دیه کندن موی 1400 با توجه به میزان کندگی موی سر به شرح زیر است :

دیه کنده شدن کل موی سر زن در صورتی که دیگر نروید

چنانچه موی سر زن طوری کنده شود که دیگر قادر به رشد و رویش مجدد نباشد شامل دیه کامل معادل 240 میلیون تومان خواهد بود .

دیه کنده شدن کل موی سر زن در صورتی که دوباره بروید

چنانچه موی سر زن طوری کنده شود که قادر به رشد و رویش مجدد باشد موجب مهر المثل این است که یک نوع مهریه می باشد.مهرالمثل با توجه به جایگاه اجنماعی، شغلی و شاءن زن تعیین می شود . موضوع قابل توجه در رابطه با مهرالمثل این است که در صورتی که مبلغ مهرالمثل از مبلغ دیه کامل بیشتر شود همان مبلغ دیه به شخص تعلق میگیرد . بعنوان مثال اگر مهرالمثل 480 میلیون محاسبه شود همان مبلغ 240 میلیون به شخص تعلق خواهد گرفت .

توجه:در رابطه با دیه موی سر پرپشتی یا کم پشتی مو ملاک نبوده و دیه برای هر دو مورد یکسان است.

 

دیه کندن موی سر

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر زن

با توجه به ماده 578 قانون مجازات اسلامی دیه کندن بخشی از موی سر زن به شرح زیر است :

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر زن در صورتی که دیگر نروید

در این صورت نسبت به همان مقداری که موی زن کنده شده قاضی ارش تعیین خواهد کرد . 

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر زن در صورتی که قابل رویش مجدد باشد

در این رابطه به نسبت مهرالمثل  از دیه پرداخت خواهد شد .

توجه:تعیین این موضوع که مو مجددا رشد خواهد نمود یا خیر بر عهده کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود

کنده شدن موی سر زن در چه صورتی شامل دیه نخواهد بود؟

بر طبق ماده 579 قانون مجازات اسلامی کندن موی سر زن در 3 صورت شامل پرداخت دیه نخواهد بود :

  1. کندن موی سر با رضایت شخص 
  2. کندن موی سر در مواردی که اذن شخص معتبر نیست با رضایت ولی او 
  3. کندن موی سر در موارد ضرورت پزشکی

دیه کندن موی سر

دیه کنده شدن موی مرد 

طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 92 دیه کندن موی سر 1400 برای مرد به شرح زیر شامل پرداخت دیه است:

دیه کنده شدن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید

دیه کندن تمام موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید معادل دیه کامل معادل 480 میلیون تومان می باشد.

دیه کنده شدن تمام موی سر مرد در صورتی که دوباره بروید

این مورد نسبت به موی سر ارش تعیین می شود.(در رابطه با ارش در ابتدای مقاله توضیح داده شده است)

در رابطه با دیه کندن موی مرد نیز میزان دیه ارتباطی با پر پشت یا کم پشت بودن مو ندارد.

دیه کندن موی سر

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر مرد

بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی دیه کندن قسمتی از موی سر مرد به شرح زیر است:

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر مرد در صورتی که دیگر نروید

چنانچه قسمت کنده شده مو دیگر نروید باید نسبت به مویی که دیگر روییده نمی شود دیه دریافت نمود.

دیه کنده شدن قسمتی از موی سر مرد در صورتی که دوباره بروید

در این مورد نیز به نسبت مویی که کنده شده باید ارش پرداخت شود.

کنده شدن موی سر مرد در چه صورتی شامل دیه نخواهد بود؟

بر طبق ماده 579 قانون مجازات اسلامی کندن موی سر 1400 مرد در 3 صورت شامل پرداخت دیه نخواهد بود :

  1. کندن موی سر با رضایت شخص 
  2. کندن موی سر در مواردی که اذن شخص معتبر نیست با رضایت ولی او 
  3. کندن موی سر در موارد ضرورت پزشکی

موسسه حقوقی ایرانلا

چنانچه در رابطه با مسائل حقوقی و دیات با مشکل مواجه شدید گروه مشاورین حقوقی ایرانلا با برجسته ترین وکلا و مشاورین حقوقی در کنار شما خواهد بود . همچنین همواره می توانید از طریق تماس با مشاورین ما تقاضای مشاوره تلفنی حقوقی داشته باشید .

 

 

تماس با ما