بخشودگی جرایم مالیاتی 1399

  در این مقاله به میزان تاثیر بخشودگی جرایم مالیاتی 1399 بر مشاغل و کسب و کارهای مختلف می پردازیم . بخشودگی جرایم مالیاتی 1399 به دنبال شیوع ویروس کرونا با تصویب سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 31 اردیبهشت سال 99 بسیاری از مشاغل از پرداخت جریمه مالیاتی طبق شرایطی  معاف شدند که ذیلا بدان […]