تنظیم صلح نامه خودرو

یکی از راه های به فروش رساندن خودرو برای کسانی که با منع بیع و انتقال قطعی سند مواجه هستند تنظیم صلح نامه خودرو است. در ادامه ی این مقاله با مسائل حقوقی مربوط به این عمل حقوقی آشنا می شویم.       چرا به تنظیم صلح نامه خودرو نیازمندیم؟ امروزه با توجه به […]