مجوز صرافی در دبی

افراد و شرکت هایی که به دنبال اخذ مجوز صرافی در دبی برای انجام تعاملات تجاری خود هستند می توانند از طریق بانک مرکزی این کشور اقدام نمایند. شرایط فرم درخواست مجوز صرافی در دبی: در بیانیه ای که توسط بانک مرکزی ارائه شده از متقاضیان در خواست می شود برنامه آتی که برای اینده […]