ادامه مطلب

دیه کندن موی سر 1400

چنانچه شخص به شخصی دیگر از لحاظ مالی و جسمی خسارت وارد کند مستلزم پرداخت دیه خواهد بود . موی سر نیز یکی از اعضای بدن است که علاوه بر جنبه زیبایی ،عایق در برابر گرما و سرما نیز می باشد . بنابراین آسیب وارد کردن به موی سر نیز همانند سایر اعضای بدن شامل […]

ادامه مطلب

شکایت از پیش فروشنده ساختمان

به دنبال افزایش ساخت و ساز ، پیش فروش آپارتمان بسیار رایج شده و بازار این نوع خرید و فروش ها رونق یافته است . آپارتمان های پیش فروشی به دلیل آماده نبودن و زمانبر بودن تحویل ملک از قیمت پایین تری نسبت به آپارتمان های ساخته شده برخوردارند . به همین دلیل مردم به […]

ادامه مطلب

دیه شکستگی پا 1400  

دیه علاوه بر مجازات ، جنبه مالی نیز دارد .در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یاجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر میشود. در این مقاله به موضوع دیه شکستگی پا 1400 پرداخته شده است . قانون و نرخ دیه 1400 مطابق ماده […]

ادامه مطلب

شکایت از کارفرما برای دیه

بسیار دیده شده که کارگری حین انجام کار دچار صدمه ،نقص عضو و یا حتی فوت گردیده است . به همین منظور قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانی کارگر بیمه کارگر توسط کارفرما را اجباری نموده است . در این صورت چنانچه کارگر در محل کار و حین انجام کار دچار آسیب شود بیمه […]

 

تماس با ما