ادامه مطلب

شکایت از پیش فروشنده ساختمان

به دنبال افزایش ساخت و ساز ، پیش فروش آپارتمان بسیار رایج شده و بازار این نوع خرید و فروش ها رونق یافته است . آپارتمان های پیش فروشی به دلیل آماده نبودن و زمانبر بودن تحویل ملک از قیمت پایین تری نسبت به آپارتمان های ساخته شده برخوردارند . به همین دلیل مردم به […]

ادامه مطلب

مالیات خانه های خالی 1400

با توجه به اصلاحات موادی از قانون مالیات های مستقیم در سال 1399تکالیفی برای اشخاص چه حقیقی و حقوقی در ماده 54 قانون مالیات های مکرر ایجاد شد . در مقاله حاضرمالیات خانه های خالی 1400 و موارد معافیت از مالیات توضیح داده شده است . همچنین لازم است برای ثبت نام در سامانه ملی […]

ادامه مطلب

شکایت از سازنده ساختمان

یکی از دعاوی حقوقی که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم شکایت از سازنده ساختمان است . امروزه تعامل بین مالک و سازنده تحت عنوان مشارکت در ساخت بسیار رایج شده است . بر این اساس بین مالک و سازنده توافقاتی صورت می گیرد که عدم اجرای هر یک از این توافقات […]

ادامه مطلب

ابطال رای موات

در سال ۱۳۵۸ با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین هایی که قبل از آن تاریخ سابقه احیا و آبادانی نداشته اند به حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مالکین یا متصرفین آنها سلب مالکیت صورت گرفت و سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و در نوشتار […]

 

تماس با ما