ادامه مطلب

ابطال رای موات

در سال ۱۳۵۸ با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین هایی که قبل از آن تاریخ سابقه احیا و آبادانی نداشته اند به حکم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از مالکین یا متصرفین آنها سلب مالکیت صورت گرفت و سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و در نوشتار […]

ادامه مطلب

وکیل برای خرید ملک

 در بسیاری موارد افراد قصد خرید ملک برای خود را دارند که انتخاب وکیل برای خرید ملک می تواند به ایشان کمک کند که از اعتبار قانونی اسناد و مدارک معامله اطمینان حاصل کنند یا خرید ملک را به افرادی بسپارند که آشنایی بیشتری با املاک منطقه دارند. در این مقاله راجع به مقررات راجع به […]

ادامه مطلب

انتقال سند ملک در رهن بانک

 در بسیاری موارد افراد املاکی دارند که سند آن در رهن بانک به عنوان وثیقه ی وام، تضمین و… قرار دارد و قصد فروش آن را دارند.انتقال سند ملک در رهن بانک  و نحوه ی استعلام سند در رهن بانک مطلبی است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت. معامله ملک در رهن بانک معامله […]

ادامه مطلب

عدم رعایت پخ 45 درجه و ضمانت اجرای حقوقی آن

ضمانت اجرای حقوقی عدم رعایت پخ 45 درجه توسعه شهرسازی و شکل جدید آن به مرور باعث تغییر در ضوابط آن و پیچیدگی های بیشتری شده است، برای مثال اگر درگذشته با چند مفهوم ساده مثل نحوه تشخیص مالکیت بر سرتیر و دیوار مشترک و نهایتا ممنوعیت مشرفیت به داخل خانه دیگری مواجه بودیم، امروز […]

تماس با ما