ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

ساخت و ساز در شهر ها و حریم شهرها بدون کسب مجوز کاری غیر قانونی می باشد. مالکین در صورتی که قصد تفکیک و ساخت و ساز ملک خود را داشته باشند بایستی در ابتدا به شهرداری مراجعه نموده و پس از کسب پروانه و مجوز ساخت و ساز اقدام به این عمل نمایند.همچنین در […]

ادامه مطلب

وکیل برای تخلیه فوری ملک

به طور معمول قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر با توافق طرفین و اجاره بهای معین و مدت زمان تعیین شده صورت می گیرد. در رابطه با تخلیه ملک مشکل زمانی پدیدار می گردد که مستاجر با سررسید موعد مشخص شده اقدام به تخلیه ملک نمی نماید. در این صورت موجر می تواند پس از […]

ادامه مطلب

تعمیرات ملک اجاره ای

 در حالت کلی چنانچه هنگام اسکان مستاجر در ملک مشکلی برای ملک استیجاری پیش بیاید که نیاز به هزینه و تعمیر داشته باشد در مورد هزینه تعمیرات ملک اجاره ای موجر(صاحب ملک) و مستاجر با یکدیگر توافق می کنند که این هزینه چطور پرداخت و رسیدگی شود . در این مورد یا مالک هزینه را […]

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در املاکی که دارای چند شریک مشاع می باشد یا در مواردی که فرد ملکی را از دیگری بخرد و قبل از تنظیم سند رسمی فوت نماید، الزام به تنظیم سند رسمی یکی از نگرانی های اساسی مالکین می باشد. شریک مشاع ممکن است علی رغم تعهد قراردادی خود برای تنظیم سند حاضر نشود یا […]

 

تماس با ما