ثبت شرکت واردات دارو

هر شركت خصوصى يا دولتى براى وارد كردن دارو و پخش و توليد آن و ثبت شرکت واردات دارو و دارو گیاهی در كشور و یا ثبت شرکت واردات و تجهیزات پزشکی قبل از هر اقدامى بايد از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى مجوز هاى ضرورى را دريافت كند . در مقاله حاضر مراحل […]