ادامه مطلب

دیه شکستگی پا 1400  

دیه علاوه بر مجازات ، جنبه مالی نیز دارد .در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یاجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر میشود. در این مقاله به موضوع دیه شکستگی پا 1400 پرداخته شده است . قانون و نرخ دیه 1400 مطابق ماده […]

ادامه مطلب

شکایت از کپی طرح صنعتی

هر شخصی که بدون موافقت مالک طرح صنعتی همان طرح را تولید کند، مالک طرح می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی و مطالبه خسارت نماید.در این مقاله به نحوه ی شکایت از کپی طرح صنعتی ، مرجع صالح مدارک مورد نیاز برای شکایت می پردازیم.طرح صنعتی در ایران طبق ماده 52 قانون ” […]

 

تماس با ما