ادامه مطلب

اعتراض به پیش قسط مهریه

 ممکن است زوج توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را نداشته باشد که در این صورت باید دادخواست اعتراض به پیش قسط مهریه را تقدیم دادگاه کند. در مقاله حاضر به چیستی و چگونگی این اعتراض می پردازیم. هنگامی که زوج (شوهر) توانایی پرداخت مهریه را ندارد، دادخواستی به دادگاه تقدیم می کند که در رویه […]

ادامه مطلب

تنظیم صلح نامه خودرو

یکی از راه های به فروش رساندن خودرو برای کسانی که با منع بیع و انتقال قطعی سند مواجه هستند تنظیم صلح نامه خودرو است. در ادامه ی این مقاله با مسائل حقوقی مربوط به این عمل حقوقی آشنا می شویم.       چرا به تنظیم صلح نامه خودرو نیازمندیم؟ امروزه با توجه به […]

 

تماس با ما