مقالات

محمدجواد شکراللهی

شکایت از قاضی دادگستری

شکایت از قاضی دادگستری

نقش نهادهای کنترل گر در تحقق اهداف مورد نظر قانون گذار به منظور اجرای صحیح مقررات توسط سازمان مجری، بر کسی پوشیده نیست. مقنن به

شرایط قرارداد وکالت

شرایط قرارداد وکالت

در صورتی که قصد انجام امور حقوقی از طریق اخذ وکالت و یا واگذاری وکالت به شخص دیگری را دارید بایستی در رابطه با عقد

راه های انحلال قرارداد

راه های انحلال قرارداد

عقد به توافق دو یا چند اراده برای تحقق ماهیت حقوقی اطلاق می گردد. پس از ایجاد عقد،حیات حقوقی آن به طرق مختلفی پایان می

تفاوت هبه دین و ابراء دین

در رابطه با تفاوت هبه دین و ابراء دین، تعهدات قراردادی و غیر قراردادی اشخاص طبق قانون به طرق مختلفی ساقط می شوند. قانون گذار

هبه و رجوع از آن

هبه و رجوع از آن

در مورد هبه و انواع آن، چنان چه شخصی قصد انتقال مال خود به دیگری بدون دریافت وجه را داشته باشد می‌تواند از قالب عقد

وصیت نامه معتبر و انواع آن

وصیت نامه معتبر و انواع آن

امروزه افراد در زمان حیات خویش، حق دارند هر نوع دخل و تصرفی در اموال خویش انجام دهند جز تصرفاتی که به موجب قانون یا

جرم تغییر کاربری اراضی

جرم تغییر کاربری اراضی

از آن جا که حفاظت از محیط زیست تاثیر مستقیمی بر حیات بشر دارد همواره در کشور های مختلف قوانین متعددی برای حفاظت از محیط

درخواست پابند الکترونیک

شرایط دریافت پابند الکترونیک

قانون گذاران در جوامع گوناگون اهداف متعددی را از اعمال مجازات دنبال می کنند. گاهی قانون گذار با توجه به ویژگی های شخصیتی متهم، اوضاع

Select Language
تماس با ما