مقالات

میلاد عباسی

شکایت از ضابطین قضایی

شکایت از ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری اعم از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی با توجه به اینکه از طرفی وظایف خطیری در حوزه دفاع از حقوق فردی و

اجرا احکام و اسناد

اجرا احکام و اسناد

امر اجرا چه در مورد اجرا اسناد و چه در مورد اجرا احکام اعم از جزائی و مدنی یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست.

انواع زندان در ایران

انواع زندان در ایران

همگی می دانیم که افرادی مرتکب جرم و جنایت می شوند بر اساس قانون به تحمل حبس و یا همان زندان محکوم می شوند. زندان

حق مؤلف بر اثر

در رابطه با حق مؤلف این سوال پیش می آید که حق مؤلف چیست؟ یا قانون کپی رایت چیست؟ در جواب باید گفت مطابق با

Select Language
تماس با ما