دیه راننده مقصر در سال 1400

یکی از رایج ترین مباحث در بحث دیه و بیمه ، دیه راننده مقصر است. در صورت بروز تصادف بر اساس کروکی و تشخیص کارشناس و پلیس راهنمایی رانندگی راننده مقصر مشخص شده و ملزم به پرداخت خسارت به شخص زیان دیده خواهد بود . در صورت بروز سانحه چنانچه راننده دارای بیمه شخص ثالث خودرو باشد خسارت از طریق بیمه پرداخت خواهد شد . از آنجایی که قوانین هر چند مدت دچار تغییر و تحول می گردند در این مقاله به دیه راننده مقصر در سال 1400 پرداخته شده است.

بیمه شخص ثالث

در قانون جدید بیمه شخص ثالث که در اردیبهشت 1395 مصوب گردید تعریف شخص ثالث عبارتست از هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه . بر اساس این تعریف طبق این قانون بیمه شخص ثالث فقط شامل فرد زیان دیده خواهد بود و دیه راننده مقصر در سال 1400 را شامل نمی شود .

به همین دلیل همزمان با بیمه ثالث بیمه اجباری با عنوان بیمه حوادث راننده نیز صورت می گیرد که خسارات وارده به راننده را شامل می شود.

دیه راننده مقصر 1400

میزان دیه پرداختی با بیمه شخص ثالث

تا چند سال اخیر فقط دیه صدمات بدنی شدید مانند از کار افتادگی دائم و یا نقص عضو و فوت به راننده مقصر و بازماندگان وی تعلق می گرفت . ولی با تغییراتی که در قانون جدید اعمال شد علاوه بر دیه راننده مقصر در سال 1400 ، ارش جرح و هزینه مطالبه در موارد جزئی تر مثل جراحات و شکستگی ها از جمله شکستگی پا ، شکستگی لگن و… نیز از جانب بیمه به منظور حمایت بیشتر به خانواده وی پرداخت می گردد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دیه راننده مقصر در سال 1400

چنانچه فرد بیمه شده دچار سانحه رانندگی گردد در صورت داشتن گواهینامه معتبر مربوط به وسیله نقلیه می تواند نسبت به دریافت غرامت و دیه راننده مقصر در سال 1400 از بیمه اقدام نماید. راننده مقصر که عامل بروز حادثه و تصادف بوده و در سانحه دچار آسیب بدنی گشته باشد قادر به دریافت خسارت از بیمه نخواهد بود . بدیهی است راننده مقصر چنانچه دارای گواهینامه معتبر باشد یا خیر بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ماده 15 بیمه نامه شخص ثالث موظف به پرداخت خسارت به زیان دیدگان بدون هیچ قید و شرطی خواهد بود.

دیه راننده مقصر 1400

مهلت اعلام سانحه به بیمه گر

مطابق با ماده 9 از آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و دیه راننده مقصر در سال 1400بیمه گذار موظف است ظرف مدت 60 روز بیمه گر را از بروز حادثه مطلع کند. در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه شده یا وراث و یا نماینده قانونی وراث این تکلیف از بیمه شده ساقط می شود. چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خساراتی برای او شده است، می تواند خسارات وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر اینکه بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف فوق نبوده است.

مدارک لازم برای پرداخت خسارت به راننده مقصر

در صورتی که شخص قصد دریافت دیه راننده مقصر در سال 1400 و سایر خسارات را داشته باشد داشتن مدارک زیر برای وی الزامیست:

  • بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه
  • گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد
  • گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرکی دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه
  • مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه
  • خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد
  • گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه
  • گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه
  • گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه

مهلت پرداخت خسارت توسط بیمه به شخص زیان دیده

بر طبق ماده 11 از آیین نامه اجراییی از ماده 3 بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین نامه پرداخت نماید.

تبصره ۱۔ چنانچه علیرغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

دیه راننده مقصر 1400

دریافت هزینه های پزشکی راننده مقصر

همانطور که پیش تر توضیح داده شد بیمه شخص ثالث شامل راننده مقصر نخواهد بود . چنانچه راننده خاطی قصد داشته باشد نسبت به دریافت دیه راننده مقصر در سال 1400 از بیمه اقدام نماید، می تواند از بیمه تکمیلی استفاده کند . این در صورتی است که راننده مقصر به هر دلیلی از بیمه شخص ثالث دیه دریافت نکرده باشد . 

چنانچه راننده مقصر به هر دلیلی از بیمه شخص ثالث بابت هزینه های خسارت ناشی از تصادف مبلغی دریافت کرده باشد قادر به استفاده از بیمه تکمیلی نخواهد بود.

با آرزوی تندرستی و مصونیت شما از تمامی سوانح جانی و مالی، چنانچه در رابطه با سوانح نیازمند راهنمایی تخصصی گشته اید گروه حقوقی ایران لا با گردآوری مجموعه ای از وکلای زبده و خبره در تمامی زمینه های حقوقی در کنار شماست . همچنین می توانید در رابطه با هر موضوع حقوقی درخواست مشاوره تلفنی با مشاورین حقوقی ما را داشته باشید.

 

 

تماس با ما